Förbjud vilda djur på cirkus

Motion 2017/18:2826 av Sofia Arkelsten (M)

av Sofia Arkelsten (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda vilda djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den nuvarande regeringen har låtit ännu ett riksmöte gå utan att lägga fram en proposition om en ny djurskyddslagstiftning.

Utredaren Eva Eriksson lämnade ett förslag till ny djurskyddslag redan 2011. Risken finns att den utredning som gjordes 2011 inför den nya lagen blir inaktuell. Det vore olyckligt eftersom utredningen fick brett stöd och många olika intressen sammanjämkades. Förslaget bereddes i Regeringskansliet. Redan förra regeringen kritiserades av oppositionen för att inte ha lagt fram förslaget till riksdagen. Nuvarande regering har dock inte heller lagt fram någon ny djurskyddslag utan enbart aviserat propositionen för att sedan senarelägga den igen och igen. För detta förtjänar regeringen skarp kritik. Det kommer att ha gått nästan en mandatperiod för regeringen att ena sig om djurskyddsfrågorna i en proposition till riksdagen.

Motionen nedan är riksdagsbehandlad innan den nya djurskyddslagen finns på plats, men frågan kommer med stor sannolikhet att beröras av den nya lagstiftningen, så med anledning av detta lägger jag följande motion igen:

Sverige borde likt många andra länder förbjuda vilda djur på cirkus. Bland annat har Nederländerna, Storbritannien och flera latinamerikanska länder redan gjort detta. Andra länder som Grekland, Cypern, Bolivia samt Bosnien och Hercegovina har förbjudit alla djur på cirkus.

Frågan om att förbjuda vilda djur på cirkus har bland annat uppmärksammats av organisationen Djurens rätt, och frågan har brett stöd. Det handlar om värderingar och ansvaret för att behandla djur väl.

Svenskt djurskydd aspirerar på att vara världsbäst. Alla djur som hålls av människor omfattas av djurskyddslagstiftningen. Cirkusdjur omfattas också av djurskyddslagen.


Reglerna för cirkusdjur finns i korthet på Jordbruksverkets hemsida:

Du får inte kräva mer av djuren än de har fysiska och psykiska förutsättningar för att klara av. Om ett djur haft en skada eller sjukdom som krävt veterinärvård ska du se till att det besiktigas av en veterinär innan det medverkar i någon föreställning.

Cirkusdjur ska varje dag få röra sig fritt utomhus, om inte vädret är extremt dåligt. De ska ha en torr och ren liggplats, och ska kunna uppsöka skugga om de behöver det.

Djuren ska inte störas för mycket av besökare, och får inte visas för allmänheten när de står uppbundna.

Det finns också begränsningar för vilka djur som cirkusar kan använda sig av. Enligt Jordbruksverkets hemsida med djurskyddsreglerna för cirkusar får inte apor, rovdjur med undantag för hundar och katter, säldjur med undantag för sjölejon, noshörningar, flodhästar, hjortdjur med undantag för renar, giraffer, kängurur, rovfåglar, strutsfåglar och krokodildjur ingå i cirkusverksamhet.

Det är heller inte tillåtet att ta in grisar som cirkusdjur eftersom Sverige har särskilda garantier när det gäller sjukdomar hos grisar.

En del cirkusar har gått före och slutat använda sig av elefanter.

Även om de formella kraven kan vara uppfyllda är cirkusmiljön inte bra för vilda djur. Djuren transporteras länge och ofta och saknar möjlighet att tillgodose sitt naturliga beteende. Ett sjölejon föredrar klippor och hav framför sågspån. Det finns också betydande utmaningar vad gäller tillsynen och kontroller av svenska myndigheter.

Med anledning av ovanstående yrkar jag att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda vilda djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen.

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)