Förbättrad rådgivning om preventivmedel

Motion 2019/20:423 av Annika Qarlsson (C)

av Annika Qarlsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra rådgivningen om och förskrivningen av preventivmedel och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur tillgängligheten ska utvecklas för sexuell och reproduktiv hälsa genom hela livet, för flickor och pojkar samt kvinnor och män, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En oönskad graviditet och en abort kan vara besvärligt att gå igenom för både kvinnor och män. Därför är det viktigt att sträva efter att minska antalet aborter. Det gör man bäst genom rådgivning och tillgängliga preventivmedel, inte genom att försvåra för kvinnor att göra abort. Den svenska abortlagstiftningen är bra som ger kvinnan rätt att avgöra om abort fram till och med den artonde graviditetsveckan men rådgivningen och förskrivningen av preventivmedel måste förbättras.

Trots sex och samlevnad i skolan för både tjejer och killar och att det finns många alternativ av preventivmedel är oönskade graviditeter ett faktum. Att ansvaret att förhindra oönskade graviditeter är delat mellan män och kvinnor är en självklarhet, men det fungerar inte alltid så i praktiken. Sex- och samlevnadsundervisningen och ungdomsmottagningarna måste ständigt utvecklas för att öka medvetenheten hos både tjejer och killar om det egna ansvaret och ansvaret för sin partner.

Forskning pekar på att otillräcklig preventivmedelsanvändning är en bidragande orsak till de oönskade graviditeterna. I de åldrar där fertiliteten är hög används ofta metoder som inte i tillräckligt hög grad skyddar mot oönskad graviditet eller som fungerar i den livssituation man befinner sig i. Läkemedelsverket rekommendationer når helt enkelt inte ut. En förbättrad rådgivning är av yttersta vikt liksom en förskrivning som bygger på forskning och evidens.

Även tillgängligheten spelar roll. För sexuell och reproduktiv hälsa så är ungdoms­mottagningar över hela landet ofta första mötet för unga, om än inte för alla. Det finns sedan ett glapp mellan ungdomsmottagningen och barnmorskemottagningen/mödra­vården. Det är i de grupperna vi ser fortsatt höga aborttal. Därför anser vi att regeringen bör utreda hur tillgängligheten ska utvecklas för sexuell och reproduktiv hälsa genom hela livet, för flickor och pojkar samt kvinnor och män. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)