EU:s migrationspolitik

Motion 2021/22:448 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:448

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

EU:s migrationspolitik

1        Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

3.1Hösten 2015

4EU:s nya migrationsförslag

4.1Screening- och gränsförfarande

4.2Ny Dublinförordning

4.3Beredskaps- och krisplan

4.4Övriga förslag

5En ny flyktingpolitik

5.1Vidarebosättningsförordning

5.2Avtal för att stoppa människor på flykt

5.2.1Turkietavtalet

5.2.2Stöd till den libyska kustbevakningen

5.2.3Afghanistan

5.2.4Ytterligare samarbeten

5.3Lesbos

5.4EU:s gränsbevakning

5.5Lagliga vägar till Europa

5.5.1Avskaffa visumkrav

5.5.2Inför asylvisum

5.5.3Avskaffa flygbolagens transportörsansvar

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)