EU:s migrationspolitik

Motion 2021/22:448 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:448

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

EU:s migrationspolitik

1   Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

3.1 Hösten 2015

4 EU:s nya migrationsförslag

4.1 Screening- och gränsförfarande

4.2 Ny Dublinförordning

4.3 Beredskaps- och krisplan

4.4 Övriga förslag

5 En ny flyktingpolitik

5.1 Vidarebosättningsförordning

5.2 Avtal för att stoppa människor på flykt

5.2.1 Turkietavtalet

5.2.2 Stöd till den libyska kustbevakningen

5.2.3 Afghanistan

5.2.4 Ytterligare samarbeten

5.3 Lesbos

5.4 EU:s gränsbevakning

5.5 Lagliga vägar till Europa

5.5.1 Avskaffa visumkrav

5.5.2 Inför asylvisum

5.5.3 Avskaffa flygbolagens transportörsansvar

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)