Ett förbud mot kvotering

Motion 2016/17:2442 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda kvotering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polisens rekrytering sker idag annat än kvalitetsmässig basis. Att det sedan länge skett en etnisk och könsmässig kvoteringsdiskriminering vid antagningen till polisutbildningen är ingen hemlighet[1]. Rikspolisstyrelsen har gång på gång vidtagit olika åtgärder för att göra poliskårens sammansättning mer politiskt korrekt. Uppenbarligen räckte inte lättare krav på fysiska och språkliga kunskaper för att de politiska korrekta målen skulle uppnås. Nu har man istället helt förändrat antagningskraven och detta till det sämre:

  • De fysiska kraven har sänkts för båda könen till kvinnornas nivå
  • språkprovet i svenska har tagits bort
  • kravet på skrivet högskoleprov har tagits bort

I Sverige har nu polisutbildningen de lägsta antagningskraven i Norden[2].

Resultatet i detta fall blir att en högkvalificerad poliskår som är en förutsättning för att lösa polisorganisationens problem, sänks till en lägre nivå. Ytterst är detta ett självmål i spelet mot de grova brottslingarna men även ett slag i ansiktet på alla våra duktiga poliser, vars yrke nu får sänkt status.

Vi sverigedemokrater har en helt annan utgångspunkt. Vi menar att kampen mot brottsligheten och arbetet för samhällstryggheten är polisens främsta mål vid rekrytering av nya poliser. Därför är det viktigt att objektivt mätta fysiska och språkliga kvalifikationer inte tummas på. Inte heller betvivlar vi att sökande med kvinnligt kön eller med invandrarbakgrund kommer in på en polisutbildning med kvalitetssäkrande krav om de verkligen är lämpliga för polisyrket. 

Vi vill därför att de fysiska kraven höjs för båda könen till samma nivå som tidigare gällde män. Vidare att provet i svenska och kravet på skrivet högskoleprov återinförs.

Avslutningsvis vill vi att polisen inte ska tillåtas bedriva positiv särbehandling eller kvotering genom att anta mindre kvalificerade sökande endast för att dessa är av ett visst kön eller av invandrarbakgrund. Ej heller ska sådan praxis få ske i val mellan två med lika kvalifikationer. Dessutom ska polisen inte tillåtas att bedriva kampanjer som vänder sig till minoriteter eller ett visst kön i syfte att personer ur dessa grupper ska rekryteras.

Så förvissar vi oss åter igen om att rekryteringen till polisen både är rättvis och kvalitetssäkrande.

På samma sätt ska rekrytering till brandkåren ske. Även här ska kvotering eller så kallad positiv särbehandling ej tillåtas. Ej heller ska brandkåren få använda sig av riktade kampanjer i syfte att rekrytera ur minoritetsgrupper eller av ett visst kön.

Även för brandkåren ska antagningskraven höjas för båda könen till männens tidigare nivå.

Dessutom ska alla ambitioner om ”ökad etnisk mångfald” eller ”ökad andel kvinnor” och dylikt tas bort från styrdokument, verksamhetsplaner och andra policydokument. Det ska inte existera sådana ambitioner överhuvudtaget utan utgångspunkten ska i varje läge vara att rekrytera objektivt och de bästa personerna.

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 


[1] Se. ex. SOU 2008:39, s. 52.

[2] http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sankta-krav-for-att-bli-polis_6917059.svd.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)