En skogspolitik för lönsamt brukande och biologisk mångfald

Motion 2020/21:729 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:729

av Mats Nordberg m.fl. (SD)

En skogspolitik för lönsamt brukande och biologisk mångfald

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behålla och utveckla den svenska modellen för skogsbruk och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undantagande av skog från brukande genom myndighetsbeslut i första hand ska ske på redan tidigare statligt ägd mark och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad virkesproduktion för att främja en utvecklad bioekonomi och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte ytterligare öka totalarealen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)