Planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

En reformering av Svärdsorden

Motion 2003/04:K219 av Tobias Billström och Peter Danielsson (m)

av Tobias Billström och Peter Danielsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av och ett förslag till en reformerad Svärdsorden.

Motivering

I Sverige togs möjligheten bort för rikets statschef att utdela ordnar i och med den nya grundlagen 1974. Den socialdemokratiska majoriteten ansåg att ordensväsendet var ett förlegat och odemokratiskt belöningssystem som tillhörde det förgångna. Det märkliga är att utländska medborgare inte ansågs omfattas av dessa principer. Svenska ordnar (Serafimerorden och Nordstjärneorden) delas nämligen fortfarande ut till medborgare i andra länder.

I Sverige innebar den nämnda förändringen att Svärdsorden, som enligt tradition förlänades för gagnande och långvarig verksamhet inom försvarsmakten, helt lades i malpåse. Tidigare hade orden utdelats med hänsyn till tjänstegrad och till tjänsteår.

I dag har antalet fredsbevarande operationer som Sverige deltar i ökat. Det är också sannolikt att denna utveckling kommer att fortsätta. I ljuset av detta står Försvarsmakten inför ett ökat behov av att kunna belöna sin personal. Möjligheterna är i dag begränsade. Ordensväsendet är det i särklass billigaste och mest effektiva sättet att belöna enskilda medborgare som gör goda insatser i det offentliga livet.

Det finns också anledning att påminna om att även andra länders medborgare som gör insatser för svensk trupp och därmed för svenska intressen borde kunna belönas med Svärdsorden. I takt med att graden av internationell militär samverkan ökar, krävs att Sverige kan belöna goda insatser på det militära området på samma nivå som andra stater. Således bör riksdagen rekommendera regeringen att ta initiativ för att utreda en reform av Svärdsorden.

Stockholm den 22 september 2003

Tobias Billström (m)

Peter Danielsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)