En politik för att möta coronapandemins globala effekter

Motion 2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:250

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

En politik för att möta coronapandemins globala effekter

1   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör stödja och använda de multilaterala samarbetsorganisationer som finns för att minska de ekonomiska klyftorna i världen och för att driva på för demokrati och mänskliga rättigheter och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i sina bilaterala kontakter med USA, i FN samt i andra internationella sammanhang bör trycka på för att USA återupptar sitt ekonomiska stöd till WHO, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-22 Granskad: 2020-09-22 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)