En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik

Motion 2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:297

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

3.1 Varför drivs människor på flykt?

3.2 Flyktingkonventionen

3.3 Feministisk migrationspolitik

4 Dra tillbaka den tillfälliga lagen

5 Ensamkommande barn och unga

5.1 Gymnasielagen och LMA

5.2 Amnesti

5.3 Avsaknad av id-handlingar

5.4 Stärk barnrättsperspektivet i utlänningslagen

5.5 Stärk barnrättsperspektivet i asylutredningen

5.6 Stärk genusperspektivet

6 En rättssäker asylprövning

6.1 Asylprocessen – brister i prövningen och långa handläggningstider

6.2 Tolkar

6.3 Exkluderingsärenden

6.4 Stöd från Migrationsverket och biträden

6.5
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-09 Granskad: 2018-11-09 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (42)