EBO-lagen

Motion 2020/21:1654 av Olle Thorell m.fl. (S)

av Olle Thorell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EBO-lagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Integration och etablering av nyanlända är en stor och viktig utmaning för hela vårt samhälle. En lyckad integrationspolitik kräver en sammanhållen och genomtänkt politik. Det krävs höga och rimliga krav på att de nyanlända så snabbt som möjligt lär sig språket och att de gör allt de kan för att skaffa sig en egen försörjning. Samma krav ska ställas på alla invånare i vårt land, oavsett var man har sitt ursprung och hur länge man har bott här.

Det måste finnas en bra sfi-undervisning, goda möjligheter att få stöd för att få in en fot på arbetsmarknaden, effektiva och snabba system för att validera de kunskaper man har med sig från sitt ursprungsland och anpassat stöd efter varje individs unika förut­sättningar. Dessutom krävs att alla landets kommuner är med och delar på det ansvar om att ta emot flyktingar och asylsökande. Det är enbart gemensamt vi kan klara de integrationsutmaningar vi har – ingen kommun kan göra det ensamt. Många åtgärder har gjorts för att förbättra integrationen, men många steg återstår. Ett hinder för integration är EBO-lagen, den lag som ger en asylsökande rätt att bosätta sig varsom­helst i landet om hen kan ordna eget boende. Det är en lag som är vällovlig i sin intention, men det har visat sig att den leder till segregation och usla boende­förhållanden.

1 juli 2020 började de nya reglerna gälla för EBO, vilket innebär att den som söker asyl kan förlora sin ersättning om hen väljer att bosätta sig i områden som har socio­ekonomiska utmaningar. Regeringen har pekat ut 32 kommuner som har områden som vill försvåra för asylsökande att flytta till. Kommunerna får sen själva peka ut vilka områden som ska gälla och rapportera det till migrationsverket. Utvecklingen behöver följas noga och ytterligare åtgärder vidtas om lagen visar sig otillräcklig.

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)