Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ostkustbanan är i dag en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar. Hastig­heten på sträckan är låg, likaså standarden och kapaciteten. En utbyggnad till dubbelspår Ostkustbanan är en nödvändighet för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela Norrland. Sträckan Stockholm–Sundsvall har en restid på omkring 4 timmar, vilket skulle kunna halveras med ett dubbelspår.

Vi behöver ett näringsliv som utvecklas och möjliggör nya jobb där basindustrin är en mycket viktig del då det bygger klusternät av företag omkring sig. Behovet av en utbyggnad till dubbelspår är högst nödvändigt för att korta ner restiderna, möjliggöra mer godstrafik och skapa en omställning från lastbilstransporter till miljövänligare tågtransporter men även för privatpersoners arbetspendling och möjlighet till kollektivt resande.

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)