Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2015/16:2053 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ostkustbanan är idag en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar. En utbyggnad till dubbelspår av ostkustbanan är en nödvändighet för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela Norrland.

 

Vi behöver ett näringsliv som utvecklas och möjliggör nya jobb där basindustrin är en mycket viktig del då de bygger klusternät av företag omkring sig. Behovet av en utbyggnad till dubbelspår är högst nödvändigt för att korta ner restiderna, möjliggöra mer godstrafik, skapa en omställning från lastbilstransporter till miljövänligare tågtransporter men även för privatpersoners arbetspendling och möjlighet till kollektivt resande.

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)