Bohmanhus på 100 kvadratmeter

Motion 2020/21:1557 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett förslag på Bohmanhus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Friggeboden och sedan Attefallshuset har varit två frihetsreformer i Sverige. Det är bra att det sker förenklingar så människor runt om i Sverige kan bygga stugor, förråd och mindre hus för boende. Svenskt byggande är omgärdat av mycket byråkrati och många drömmar stoppas av detta. Genom att införa ytterligare en komplementbyggnad som inte behöver bygglov kan friheten och möjligheterna öka ytterligare. Dessutom bör det för Bohmanhuset utredas hur det kan bli enklare regler än för Attefallshuset.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)