Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Bättre utbildning och säkerhet för A-traktorer och mopedbilar

Motion 2022/23:734 av Cecilia Rönn (L)

av Cecilia Rönn (L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att förbättra utbildningen för AM-körkortklass 1 samt i övrigt förbättra trafiksäkerheten för A-traktorer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under lång tid har vi kunnat läsa om hur olyckorna ökat och skördar årligen ungas liv när de ger sig ut på vägarna med A-traktorer som i de flesta fall har stora brister i trafiksäkerhet och är manipulerade för att kunna framföras i högre hastighet än de 30 km/h som är maximalt.

Vidare så får Mopedbilar köras i 45 km/h och har å andra sidan ofta sämre krocksäkerhet än A-traktorer som är ombyggda personbilar.

Den utredning som presenterades hösten 2022 för att förbättra säkerheten har brister och uppfyller inte behoven. Det måste bli svårare att manipulera hastigheterna och påföljderna behöver bli så kännbara med t. ex uppskjutet B-körkort så att den enskilde inte vill ta risken att manipulera sitt fordon.

Att dessa fordon är en frihet för de ungdomar som bor på landsbygden och har dåliga förbindelser med kollektivtrafik gör att det finns ett värde i att ha kvar dem och inte förbjuda dem. Men det får inte ske på bekostnad av ungdomars liv och trafiksäkerheten för andra trafikanter. Därför behöver utredningen även titta på om dessa fordon ska begränsas från att köra på vissa typer av vägar och vissa tider på dygnet. Att likställa hastigheten till 45 km/h för både Mopedbilar och A-traktorer skulle dock förbättra trafiksäkerheten till viss del och minska irritation och vårdslösa omkörningar.

Tillsätt en utredning som:

  • Ser över förutsättningarna att kunna framföra alla dessa fordon i max 45km/h på horisontell väg och förbättra förarutbildningen med både teori och praktik för att ge föraren tillräckliga kunskaper för att framföra dem på ett säkert sätt.
  • Gör det svårare att manipulera hastigheterna och stärk kraven på säkerhet som tex bälteskrav.
  • Konsekvenserna för att bryta mot reglerna behöver bli kännbara med tex uppskjutet B-körkort för att motverka förarens vilja att manipulera fordonets hastighet.

 

 

Cecilia Rönn (L)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)