Avveckling av källskattesystemet

Motion 2009/10:Sk391 av Fredrik Schulte (m)

av Fredrik Schulte (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avveckla källskattesystemet.

Motivering

Sverige har i flera decennier varit det land i världen som har högst skatteuttag som andel av BNP. Även med alliansregeringens omfattande skattesänkningar har detta endast förändrats i den bemärkelsen att Danmark nu har en högre skattekvot. Därtill har Sverige i internationella jämförelser fortsatt extremt höga marginalskatter på arbetsinkomster. Trots detta är medvetenheten om landets höga skatter låg bland svenskar i allmänhet. Den viktigaste förklaringen till detta är troligen skatternas osynlighet. Sedan källskattesystemets införande dras inkomstskatten direkt på lönebeskedet. Den vanlige löntagaren upplever därför bara nettoinkomsten som varje månad betalas in på dennes bankkonto. Detta gör att den enskilde aldrig får en känsla för hur mycket skatt man i realiteten betalar. Om man avvecklade källskattesystemet skulle denna medvetenhet öka påtagligt.

Stockholm den 2 oktober 2009

Fredrik Schulte (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)