Avskaffa första maj som allmän helgdag

Motion 2013/14:K383 av Mattias Karlsson (SD)

av Mattias Karlsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att avskaffa första maj som allmän helgdag.

Motivering

Första maj har varit arbetarnas internationella demonstrationsdag sedan år 1889, då den andra socialistiska internationalen, som då fortfarande innehöll flera revolutionära och antidemokratiska organisationer, proklamerade den som detta.

Den främsta orsaken till att man valde just första maj var att man ville högtidlighålla minnet av de militanta anarkister, som under de så kallade Haymarketkravallerna i Chicago år 1886, dödades i en våldsam sammandrabbning med polisen. Trots att våldsamheterna utlöstes av att anarkisterna kastade en bomb mot polisen och trots att även sju polismän, vid sidan av fyra anarkister, dödades i den efterföljande skottlossningen, så ansåg Socialistinternationalen att all skuld borde läggas på polisen och det etablerade samhället.

Trots att första maj nästan uteslutande högtidlighölls av socialdemokrater, kommunister, syndikalister och anarkister, ofta gemensamt, beslutade riksdagen år 1939 att utse första maj till allmän helgdag.

Den speciella historia och karaktär som omgärdar första maj gör att den märker ut sig bland våra helgdagar. Till skillnad från våra övriga helgdagar är den inte knuten till en tradition som har omfattats av hela folket, utan endast av en ideologisk och politisk gruppering. På grund av detta faktum har den därför också ofta haft en splittrande snarare än en enande inverkan på samhället.

Min uppfattning är att helgdagar bör vara institutioner som knyter an till vårt lands gemensamma historia, till det allmänna och sammanhållande. De bör inte vara kopplade till vissa politiska särintressens historia och till det konfliktskapande och söndrande.

Med tanke på detta och med tanke på att vissa av de grupperingar som ursprungligen var med om att proklamera första maj som högtidsdag idag betraktas som några av världshistoriens värsta massmördare, anser jag det vara hög tid att omvärdera första majs ställning som allmän högtidsdag. Jag föreslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en utredning kring möjligheterna att avskaffa första maj som allmän helgdag bör genomföras.

Tänkbara dagar att ersätta första maj med skulle kunna vara Engelbrektsdagen, Valborgsmässoafton, statschefens födelsedag eller Annandag pingst.

Stockholm den 3 oktober 2013

Mattias Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)