Åtgärder mot stölder av vapen i Regeringskansliet

Motion 2020/21:485 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att åtgärder vidtas så att risken minimeras för framtida stölder av Regeringskansliets vapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har under senare år haft allt fler skjutningar. Under 2019 var de över 300. Vi är det land som har flest skjutningar per capita i Europa. Människors oro över den allvar­liga organiserade brottsligheten ökar.

Samma år har det vid tre olika tillfällen förekommit stölder av handeldvapen, pistoler, från Regeringskansliet först i april och sedan i början av oktober och i mitten av oktober. Det handlar om sju kraftfulla handeldvapen samt magasin och hundratals patroner. Det som har framkommit är att det gjordes en anmälan i april men att utredningen lades ned. Enligt uppgift fanns det en kamera vid vapenskåpet men det spelades inte in någonting.

Många frågar sig varför Regeringskansliet har avhänt sig möjligheten att besluta om enskilda skyddsvakter är lämpliga för uppdrag i Regeringskansliet. Enligt en intervju i DN med Regeringskansliets säkerhetschef Fredrik Agemark har Regeringskansliet nämligen inte gjort någon egen säkerhetsprövning av skyddsvakterna.

Den prövning som länsstyrelsen gör är inte alls lika djupgående som en säkerhets­prövning enligt säkerhetsskyddslagen. Ett beslut från länsstyrelsen gäller dessutom en viss tid, upp till fem år. En säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen ska upp­dateras löpande, vilket gör att nya brister kan upptäckas snabbare och säkerhets­klassningen kan dras in.

Den här typen av pistoler är väldigt kraftfulla. Det är exakt samma typ som Försvarsmakten köper in som tjänstevapen. I en intervju i Dagens Juridik säger polisens utredare Carola Pettersson att förr eller senare kommer de här vapnen användas av kriminella, till exempel vid en dödsskjutning, och: ”Det vore fruktansvärt.” I artikeln står det också att vapenskåpet inte hade inventerats på flera månader när det upp­dagades att vapen saknades.

Regeringskansliet borde ju vara den säkraste platsen i landet. Ändå har det stulits sju pistoler därifrån vid tre tillfällen på ett år. Regeringen behöver säkerställa att åtgärder vidtas så att risken minimeras för framtida stölder.

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-29 Granskad: 2020-09-29 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)