Åtgärder mot kriminella gatubarn

Motion 2017/18:3545 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriska ålderstester och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade befogenheter att ta minderåriga i förvar vid grov eller upprepad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att socialtjänstlagen ska ändras så att den kommun som har ansvar för den enskilde inte behöver konsulteras i fall där en s.k. ensamkommande misstänks för brott i en annan kommun, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Problemen med ”ensamkommande flyktingbarn” är många. Förutom att de oftast inte är ensamma, barn eller flyktingar har den sortens invandrare i Sverige medfört kriminalitet. SvD rapporterade följande:

Här finns ett moment 22 inbyggt i vårt system”, säger Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens vice ordförande (M), ”om någon av dem som grips för brott anger att de är under 18 år kopplas socialtjänsten in. Men socialtjänstlagen säger att socialtjänsten i kommunen där den ensamkommande har gripits inte kan göra ett omhändertagande när en annan kommun har ansvaret. Det blir ett bollande mellan kommuner.

Samt:

De kommer till Uppsala ofta av skälet att polisen i Stockholm gör razzior. På grund av att de anger en låg ålder kan polisen i många fall inte hålla kvar dem. Poliser jag pratat med beskriver det som ett sisyfosarbete att om och om igen tvingas gripa och släppa samma personer. I dag är domstolarna tvungna att lita på den ålder som den misstänkte själv anger. Vad som behövs när osäkerhet föreligger, är åldersbedömningar som inte kräver medgivande.

Sverigedemokraterna har länge och tidigare under många år som enda parti krävt obligatoriska ålderstester både i asylprocessen och i rättsprocesser. Detta bör införas i alla fall det föreligger tveksamheter eller där en person tjänar på att ange låg ålder. Utöver det anser jag att det måste till ökade befogenheter att ta minderåriga i förvar som misstänks för grova eller upprepade brott. Socialtjänstlagen måste ändras så att den kommun som har ansvar för den enskilde inte behöver konsulteras i fall där den ensamkommande misstänks för brott i en annan kommun.

Utöver detta har SD tidigare lagt förslag om att kriminella eller illegala utlänningar ska utvisas på livstid och hållas i förvar tills så sker. Det vidhåller jag självfallet.

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)