Återkallande av uppehållstillstånd

Motion 2021/22:3066 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkalla uppehållstillståndet för personer som semestrat i länder de påstår sig ha flytt ifrån, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Evakueringen av cirka 1 000 personer från Afghanistan har satt ljuset på ett märkligt fenomen, att människor som har sökt asyl i Sverige på grund av skyddsskäl i hemlandet reser tillbaka dit, trots avrådan från Utrikesdepartementet att resa till landet i fråga.

Att någon som har anfört skyddsskäl, och fått skydd i Sverige, reser till hemlandet presumerar att något skyddsskäl inte förelegat. Återkallelse av uppehållstillståndet i Sverige bör aktualiseras oftare i dessa fall. Förutom att stävja detta missbruk av asylsystemet, torde det ha preventiv verkan på antalet asylansökningar till Sverige.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)