Arbetsmiljö och arbetstid

Motion 2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:1633

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Arbetsmiljö och arbetstid

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 En bättre arbetsmiljö för ett mänskligare arbetsliv

3.1 Företagshälsovård åt alla arbetstagare

3.2 Lag mot mobbning i arbetslivet

3.3 Motverka sexuella trakasserier i arbetslivet

3.4 Stärk skyddsombuden

3.4.1 Utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

3.4.2 Stärkt utbildning för skyddsombud

3.5 Åtgärder mot arbetsolyckor som leder till skada eller dödsfall

3.5.1 Tillsätt en statlig kriskommission

3.5.2 Skärpta straff och sanktioner för arbetsmiljöbrott

3.5.3 Stärk rättsväsendets arbete med arbetsmiljöbrott

3.5.4 Straffsanktioner när skyddsombud utestängs

3.5.5
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)