Arbetsmiljö och arbetstid

Motion 2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:1633

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Arbetsmiljö och arbetstid

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3En bättre arbetsmiljö för ett mänskligare arbetsliv

3.1Företagshälsovård åt alla arbetstagare

3.2Lag mot mobbning i arbetslivet

3.3Motverka sexuella trakasserier i arbetslivet

3.4Stärk skyddsombuden

3.4.1Utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

3.4.2Stärkt utbildning för skyddsombud

3.5Åtgärder mot arbetsolyckor som leder till skada eller dödsfall

3.5.1Tillsätt en statlig kriskommission

3.5.2Skärpta straff och sanktioner för arbetsmiljöbrott

3.5.3Stärk rättsväsendets arbete med arbetsmiljöbrott

3.5.4Straffsanktioner när skyddsombud utestängs

3.5.5Stärk myndighetssamverkan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (16)