Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare

Motion 2019/20:2683 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en annonskampanj i likhet med vad Danmark tidigare har gjort i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare som tar sig till Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den danska regeringen valde den 7 september 2015 att sjösätta en upplysningskampanj med syftet att minska antalet asylsökande som tar sig till Danmark. I en annonskampanj i libanesiska och turkiska tidningar berättade den danska regeringen att man valt att sänka ersättningen med nästan hälften, att man inte har rätt att återförenas med sina familjer samt att man kan räkna med permanent uppehållstillstånd i Danmark tidigast efter fem år i landet.

Marcus Knuth, folketingspolitiker och dåvarande integrations- och invandrings­politisk talesperson för regeringspartiet Venstre, försvarade kampanjen med att man ”vill skicka en kraftfull signal till de människosmugglare som sänder ett mycket högt antal asylsökande till Danmark”. Detta eftersom ”det danska samhället inte klarar den här stora pressen”. (Källa: Dansk annonskampanj ska avskräcka asylsökande, Sveriges Radio, den 3 augusti 2015.)

Även om antalet asylsökande minskat sedan rekordåret 2015 är det svenska mottagandet fortfarande stort, inte minst i förhållande till andra länder i Europa. Till detta kommer en omfattande anhöriginvandring.


Den stora invandringen påverkar det svenska samhället mycket negativt. Det finns därför all anledning att genomföra en liknande kampanj från svensk sida i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare som tar sig till Sverige.

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)