Turkiets agerande i Mellanöstern

Motion 2021/22:735 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för EU och FN uppmärksamma Turkiets alltmer aggressiva agerande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Turkiet har gått från att vara ett land som sökte sig till Europa och där man genomförde reformer i syfte att förbättra de mänskliga rättigheterna till att bli en alltmer aggressiv aktör både inom och utanför landet.

Internt ser man hur Turkiet ökar förtrycket mot både religiösa och etniska minoriteter. Kristna och kurder förföljs samtidigt som den turkiska retoriken blir allt starkare. Vi ser också hur Turkiet börjat använda sig av allt fler religiösa uttryck för att stärka den turkiska nationalismen. Samtidigt har även förtrycket mot fri media ökat. Turkiet går helt enkelt i en alltmer totalitär riktning.

Parallellt med att Turkiet agerar allt hårdare internt har man ökat sitt engagemang utanför landets gränser. Irak, Syrien, Cypern och Libyen är exempel på länder där Turkiet agerar militärt via egna förband eller via stöd till olika mer eller mindre extrema muslimska grupperingar. Även om det förnekas från Turkiet är det väl dokumenterat att man stöttade IS och att man köpte stulen olja från dem. Denna allt aggressivare politik från turkiskt håll riskerar att kasta in Mellanöstern i ytterligare krig. Ett exempel på detta är operationerna i Libyen som riskerar att eskalera till krig mellan Turkiet och Egypten. Vi måste därför vara medvetna om att den turkiska aggressionen kan få stora konsekvenser för EU och därmed även Sverige.

Vid sidan av rent militära operationer ser vi hur Turkiet försöker att expandera sitt inflytande på Balkan och hos alla turkmenfolk i Centralasien. Även här riskerar den nya turkiska politiken att landa i konflikter med EU, Ryssland och i sin förlängning även Kina.

Sveriges regering måste inom EU och FN agera för avspänning och fred i Mellan­östern. I detta arbete måste Turkiets allt aggressivare ageranden uppmärksammas på ett tydligare sätt än idag.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)