Livsmedelsverkets avgifter

Motion 2021/22:3552 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att göra en översyn av hur avgifterna från Livsmedelsverket påverkar möjligheterna att bedriva småskalig livsmedelsproduktion i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Livsmedelsverket har höjt sina avgifter för tillsyn kraftigt, vilket slår hårt mot små lokala matproducenter. En företagare i Järvsö höll på att ramla av stolen när hon öppnade den senaste räkningen och såg att avgiften ökat med 40 procent.

Vill de ens att det ska finnas småskalig lokal produktion? Det frågade företagaren i tidningen Ljusdalsposten. Många mindre företagare med småskalig produktion levde redan innan den kraftiga höjningen av tillsynsavgiften med små marginaler i sin verksamhet, och de här kraftigt höjda avgifterna kan vara skillnaden mellan vinst och förlust i verksamheten för de riktigt små producenterna. Många av dem menar att Livsmedelsverkets agerande går stick i stäv mot regeringens officiella livsmedels­strategi, som enligt förre landsbygdsministern Sven-Erik Buchts (S) förord bland annat ska leda till ökad andel närproducerat, ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel. 19 000 kronor var en faktura från Livsmedelsverket för en liten lokal mjölkproducent i Hälsingland.

Riksdagen bör uppmana regeringen att göra en översyn över hur avgifterna från Livsmedelsverket påverkar möjligheterna att bedriva småskalig livsmedelsproduktion i Sverige.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)