Hållbar fiskeripolitik

Motion 2021/22:3332 av Sanne Lennström m.fl. (S)

av Sanne Lennström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fler åtgärder för ett hållbart fiske och en bättre havsmiljö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ekosystemet i Östersjön är under allvarligt hot. Det är av största vikt att fortsätta arbetet för ett mer hållbart fiske längs vår kust. Miljömålsberedningen har många förslag som ger en bra start för att nå detta mål.

Trålning är en attraktiv metod för många kommersiella fiskare då det innebär effektivt fiske. Många områden trålas emellertid så frekvent att det medför allvarliga skador. Vi ser att haven idag blir utfiskade, vilket inte är hållbart för framtiden. Fisken och haven måste skyddas genom att se över trålgränser. En svensk miljö- och fiske­politik ska värna om ett livskraftigt och småskaligt kustfiske som är hållbart.

Dagens situation där vi bland annat ser att strömmingen har blivit mindre både till antalet och storleken är däremot inte hållbar.

Även yrkesfiskarna har drabbats kraftigt av minskade fångster främst när det gäller strömming/sill och torsk. Den fisk som tas upp av industriella trålare hamnar dessutom sällan på en tallrik utan går till andra länder och slutar som fiskmjöl.

Fiskbestånden påverkas även av gråsäl och skarv, och vice versa. Skarven äter stora mängder fisk och sälarna blir allt magrare.

Det behövs tydligare förvaltningsplaner för dessa djur.

De åtgärder som här föreslås är nödvändiga för att rädda kåren yrkesfiskare och säkra tillgången strömming för humankonsumtion. Det är en viktig fråga för fisk­bestånden, miljön, yrkeskåren av småskaliga fiskare och vår livsmedelsförsörjning.

 

 

Sanne Lennström (S)

 

Elin Lundgren (S)

Gustaf Lantz (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)