God hälsa för var och en

Motion 2021/22:3076 av Daniel Andersson (S)

av Daniel Andersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram olika typer av styrmedel för att få oss konsumenter att göra nyttigare val när vi handlar mat, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Folkhälsomyndighetens (FOHM) undersökning Hälsa på lika villkor fann år 2020 att 52 procent av den svenska befolkningen mellan 16 och 84 år uppgav att dom var över­viktiga eller hade fetma. FOHM fann också stora hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället beroende på utsatthet i form av ursprungsland och utbildning, där hälsa blivit en klassfråga. Kost är en avgörande faktor och dom mest utsatta i samhället är dom som lider mest av ofördelaktiga kostbeslut.

Forskningen visar att det är viktigt att äta varierat, som fisk, kyckling, fibrer, frukt och grönt. Däremot bör vi undvika alltför mycket fett och socker, som friterat, godis, läsk och kakor. Felaktig kost kan leda till övervikt och fetma som i sin tur kan leda till ökad risk för att drabbas av olika sjukdomar, till exempel typ 2diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter samt hjärt-kärlsjukdomar. Fetma ökar också risken för vissa cancer­former, till exempel bröstcancer och prostatacancer, och FOHM beräknar den ökade samhällsekonomiska kostnaden från fetma fram till år 2030 till 17 miljarder kronor. Denna utveckling med ökad övervikt och fetma förutspår FOHM kommer fortsätta med vår nuvarande livsstil och nutrition. Det vi äter påverkar i allra högsta grad vår folk­hälsa. Idag har över 50 länder i världen genomfört olika förändringar vid försäljning av t.ex. sockerhaltig läsk som är menade att motivera folk att göra mer hälsosamma val.

 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)