Stöd förföljda kristna

Motion 2021/22:3002 av Alexander Christiansson (SD)

av Alexander Christiansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja förföljda kristna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

340 miljoner kristna uppskattas lida av förtryck och förföljelse för sin tro.

Organisationen Open Doors anses vara en av de mest tillförlitliga organisationerna som kartlägger förföljelsen mot kristna i världen. Varje år lanserar organisationen en rapport vid namn World Watch List (WWL) som tydligt mäter det förtryck som kristna upplever inom sex olika områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare, kyrkolivet samt förekomsten av våld.

Listan på länder som kränker och förföljer kristna är lång, och de länder som utmärker sig och ligger i topp är

 1. Nordkorea
 2. Afghanistan
 3. Somalia
 4. Libyen
 5. Pakistan
 6. Eritrea
 7. Sudan
 8. Jemen
 9. Iran
 10. Indien
 11. Syrien
 12. Nigeria
 13. Saudiarabien
 14. Maldiverna
 15. Irak.

Länder som utövar förtryck mot kristna är ofta länder i Mellanöstern och Afrika även om det går att finna i alla delar av världen. Diktaturer och islam är ofta oförenligt med religionsfrihet och grundläggande mänskliga rättigheter, vilket utgör en stor fara för kristna och minoriteter i dessa länder. Flera organisationer menar att kristna grupper till och med håller på att utplånas i dessa delar av världen.

Under rapporteringsperioden för WWL 2021 dödades 4 761 kristna på grund av sin tro, vilket är en ökning med 60 procent sedan samma period året innan. Årets rapport visar att en majoritet av de dödliga attackerna mot kristna ägde rum i Afrika, de flesta i Nigeria. Rapporten visar även att 4 488 kyrkor och andra kristna byggnader attackera­des, de flesta i Kina. Siffrorna baserar sig på bekräftade fall, vilket innebär att mörker­talet förväntas vara stort.

Det är en oroande utveckling som kräver att världssamfundet agerar och vidtar åtgärder.

Sverige är ett föregångsland beträffande våra insatser mot fattigdom, förföljelse och för minoriteters rättigheter men trots det är det många med mig som menar att den svenska regeringen ofta duckar i frågan och inte tar utvecklingen på allvar.

Därför menar jag att vår regering ska anstränga sig i frågan och visa de utsatta kristna sitt stöd genom att tydligt agera och lyfta världssamfundets uppmärksamhet på situationen.

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)