Sekulär stat – på riktigt

Motion 2021/22:2801 av Noria Manouchi (M)

av Noria Manouchi (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sluta finansiera religiös verksamhet med skattemedel och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsluta Svenska kyrkans rätt att inhämta medlemsavgifter via Skatteverket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att Sverige är ett någorlunda sekulärt land är något att vara stolt över. Att lagstiftning­en, rättstillämpningen och staten är skild från religion är en förutsättning för ett hållbart demokratiskt system. Trots att de flesta skulle identifiera Sverige som ett av världens mest sekulära länder var det inte förrän år 2000 som regeringen slutade utse Svenska kyrkans biskopar och så sent som år 2008 upphörde Svea hovrätt med rättegångs­gudstjänst.

Vi ska stå upp för religionsfriheten, varje individs rätt att tro och rätt att inte tro är grundläggande i en demokrati. Men för att säkra religionsfriheten så måste svenska staten sluta finansiera utvalda trossamfund. Med 100 miljoner om året blir staten en stor finansiär av religiös verksamhet. Det innebär att skatten som bör gå till vårt gemensam­ma; skola, rättsväsende, vård och omsorg, försvar osv istället går till vuxna människors religionsutövande. Det rimliga i ett sekulärt land är att religion finansieras privat och inte av var och en som betalar skatt. Att Svenska kyrkan dessutom får ta ut sina medlemsavgifter, så kallad kyrkoavgift, via Skatteverket vittnar om en osund relation mellan stat och religion. Det är dags att skilja all form av religion från staten.

 

 

Noria Manouchi (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)