Livsmedelsproduktion som samhällsviktig verksamhet

Motion 2021/22:2680 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att livsmedelsproduktionen tydligt måste klassas som samhällsviktig verksamhet även efter coronakrisen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige måste stärka konkurrenskraften för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. Sverige har idag en alldeles för låg matproduktion och självförsörjningsgrad och riskerar vid avspärrningar och andra störningar att stå utan mat. Att lantbruket kan stå utan insatsvaror vid avspärrningar hotar hela den svenska livsmedelsproduktionen. Matproduktionen och svenskt lantbruk måste därför tydligt klassificeras som samhälls­viktig verksamhet.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)