Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor

Motion 2021/22:2513 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning av ett slöjförbud i grundskolor och förskolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många länder väljer att stå upp för kvinnors frihet genom slöjförbud i grundskolan och maskeringsförbud på allmän plats. Detta är något som även Sverige bör överväga. Det har inget med invandrarfientlighet att göra, inget med religionsfrihet att göra, inget med mössa på eller av i skolan att göra. Slöjan är i grunden en symbol för kvinnoförtryck. Hår och kropp täcks för att flickor och kvinnor inte ska väcka begär hos männen. Kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. Varför ska vi tillåta en symbol som kränker halva världens befolkning? Vi får inte vara så toleranta att vi tolererar de intoleranta.

Ett framtida Sverige behöver en utökad politik för frihet. En frihet för alla, där både kvinnor och män har förutsättningar att själva välja det liv de önskar. Då behöver vi stå upp för jämställdhet varje dag. Den självklara utgångspunkten är att varje individ själv bestämmer över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Men i dag har vi i Sverige parallella samhällen där en del av den svenska befolkningen lever i frihet, medan människor i andra områden begränsas och förnekas sina mänskliga rättigheter. På en del orter utsätts kvinnor för trakasserier för att de inte följer regler om klädsel och livsstil som män i deras bostadsområde satt upp. Vi har flickor och kvinnor vars livsval begränsas av deras familj och släktingar. De får inte klä sig hur de vill, inte röra sig fritt i samhället och inte heller gifta sig med vem de vill.

Visst finns det män som inte bryr sig om ifall frun eller dottern har en slöja eller inte, men det är också vanligt att grupptrycket från andra kvinnor och män gör att många kvinnor fortsätter att klä sig i heltäckande slöja. Om inte press från dem, så finns hennes fruktan för helvetets eldslågor som hon matats med sedan modersmjölken. Oavsett vem som trycker på ska alla kvinnor ha rätt till sin egen frihet. Sverige behöver ta tag i frågan och tillsätta en utredning av ett slöjförbud i grundskola och förskola. Ett förbud gör att det är samhället som tar konflikten med familjerna – och inte enskilda flickor och kvinnor. Det är en svår fråga men vi får inte vara rädda för diskussionen.

I våra skolor och förskolor ska barn fostras till demokratiska medborgare. All utbild­ning ska enligt skollagen ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”. Vi måste vara tydliga med att svensk lag och mänskliga rättigheter gäller alla; det finns inga undantag oavsett vilken religion man har eller vilken kultur man kommer ifrån. Då blir det märkligt om vi tillåter förtryck av småflickor som tvingas täcka håret och gå i heltäckande kläder. Det sexualiserar flickor i tidig ålder och lägger ansvaret för mannens brister på kvinnan. Tack, men nej tack. Frihet, och ansvar, att själv påverka sin vardag och att försörja sig själv är grunden till jämställdhet. Vi vill nå ett samhälle där alla människor ges samma möjlighet att nå sin fulla potential. Då behöver vi stå upp mot kvinnoförtrycket och aldrig någonsin acceptera de parallella samhällen som nu vuxit fram.

Med anledning av ovanstående vill vi att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning av ett slöjförbud i grundskola och förskola.

 

 

Alexandra Anstrell (M)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Jan Ericson (M)

Maria Stockhaus (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)