Trakasserier mot kristna i Sverige

Motion 2021/22:2117 av Lars Adaktusson (KD)

av Lars Adaktusson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att skyndsamt tillsätta en utredning om trakasserier mot kristna i Sverige, som bör kartlägga omfattningen av kristofobi, analysera bakomliggande orsaker samt ge förslag till åtgärder mot okunskap, fördomar och hatbrott med kristofobiska motiv, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kränkande beteende och hot mot kristna ökar runt om i världen. Enligt den internatio­nella organisationen Open Doors förföljs troende kristna i mer än hundra länder. Inte heller Sverige är förskonat från religionsförföljelse, vittnesmål om hur såväl försam­lingsaktiva som konvertiter trakasseras blir allt vanligare. Allvaret i situationen vidi­meras av en Open Doors-rapport från 2017 som visar att över hälften av de intervjuade uppger att de utsatts för våld på grund av sin kristna tro. Hela 45 procent har någon gång blivit hotade till livet.

Det som i Sverige betecknas som ”kristofobiska hatbrott” är enligt Brottsförebyg­gande rådet inne i en negativ trend. Tidigare har en liknande bild redovisats i en rapport från Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST). Hot och angrepp mot kristna beskrivs som ett allvarligt samhällsproblem.

Så har exempelvis kristna asylsökande från Irak och Syrien tvingats leva under hot från radikala muslimer som tvingat dem att inte bära kors och andra kristna symboler, att inte besöka kyrkor och umgås med andra kristna. Kristofobin tar sig även andra uttryck, i februari 2020 publicerade Sveriges kristna råd en undersökning som visar att omkring hälften av de ungdomar i Sverige som är kristna upplever att de har blivit kränkta på grund av sin tro.

Troende muslimer och moskéer som utsatts för hatbrott har med rätta uppmärksam­mats i medierna och mött tydliga fördömanden från det offentliga Sverige. Om hatbrott med kristofobiska motiv har rapporteringen inte varit lika utförlig. Politiska åtgärder för att komma till rätta med problemet lyser med sin frånvaro.

Det är hög tid att ändra på detta, regeringen måste inse situationens allvar och skyndsamt ta initiativ till en utredning om kristofobi i Sverige. I samarbete med organisationer som Sveriges kristna råd och Svenska evangeliska alliansen bör en kartläggning ske vad gäller problemets omfattning, dess orsaker samt vilken typ av motåtgärder som krävs från samhällets sida. Särskilt polisens roll bör utredas så att offren för kristofobiska brott inte avstår från att polisanmäla på grund av känslan att det inte lönar sig.     

Respekt för människovärde, mänskliga rättigheter och inte minst religionsfrihet är grundläggande i varje demokrati. Därför kan trakasserier mot kristna aldrig accepteras, därför får religionsförföljelse i dess olika former aldrig förklaras bort eller förminskas.

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)