Utredning gällande ett slöjförbud i för- och grundskolan

Motion 2021/22:1957 av Ellen Juntti m.fl. (M)

av Ellen Juntti m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att införa slöjförbud i för- och grundskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har framkommit alarmerande uppgifter om att små flickor övervakas i för- och grundskolan, så att de bär slöja.

Att bära slöja är kvinnoförtryck; syftet är att täcka hår och kropp så att männens sexuella lust inte väcks. Detta är hedersförtryck som blivit ett stort problem i Sverige och parallella samhällen har vuxit sig starka. I dessa parallella samhällen trakasserar vissa män både flickor och kvinnor för att de klär sig olämpligt, för att de umgås med pojkar/män med mera.

Att omyndiga flickor och kvinnor tvingas bära slöja hör inte hemma i Sverige. I Sverige ska jämställdhet råda mellan kvinnor och män, oavsett religion och kultur. Samhället måste stå upp för alla människors frihet. Varje människa måste själv få bestämma över sitt liv och sin klädsel.

Genom att införa ett slöjförbud i för- och grundskolan tar samhället ansvar för att flickor får vara barn, med samma rättigheter som pojkar.

 

 

Ellen Juntti (M)

 

Lars Beckman (M)

Jan Ericson (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)