Friare församlingstillhörighet

Motion 2021/22:1903 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om friare församlingstillhörighet i Svenska kyrkan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2021 i Sverige borde det finnas en friare församlingstillhörighet. Det skulle innebära att medlemmarna själva ska få bestämma vilken församling de ska tillhöra. Som det fungerar i dag är man med i den församling som ligger geografiskt nära men som medlem kan du ha såväl engagemang som känslomässiga band i någon annan för­samling och då borde man också få vara med där. Det kan finnas flera anledningar till att personer inte känner någon samhörighet med sin församling. Man kan ha flyttat till en annan ort och vill vara kvar i den församling man kom ifrån. Det kan handla om att man har fått god kontakt och personliga relationer i en annan församling eller att personkemin kanske inte stämmer i den egna församlingen. Friare val av församling borde därför vara en möjlighet för alla.

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

Lars Püss (M)

Helena Storckenfeldt (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)