Översyn av förmånsbeskattning av färdigproducerad mat

Motion 2021/22:1354 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av förmånsbeskattning av färdigproducerad mat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt bland annat Naturvårdsverket är matsvinnet en stor miljöbov i Sverige i dag. De menar att miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor eftersom det produceras en hel del mat som inte äts upp.

Enligt Naturvårdsverket står varje person i Sverige för runt 74 kilo matavfall varje år och då är en stor del av det mat som är fullt ätlig.

Det finns idag många exempel på hur mat, även färdigproducerad överbliven mat, inte slängs utan skänks bort till hjälporganisationer, säljs på Blocket och liknande. Bland annat får Stadsmissionen årligen cirka 27 000 måltider till ett värde av två miljoner kronor. Det är alltså stora belopp som matsvinnet utgör.

Flera kommuner vill sälja överbliven mat från skolbespisningar eller storkök i äldre­omsorgen till personalen till subventionerat pris och har därför ansökt hos Skatteverket om justering av förmånsvärdet för måltiderna. Skatteverket har emellertid avslagit detta.

Vi behöver därför en översyn av förmånsbeskattningen för att minska matsvinnet.

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)