Inga burar inom den svenska äggindustrin

Motion 2021/22:1341 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att sätta ett slutdatum för burar i den svenska äggindustrin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

EU har tagit ställning mot burar genom medborgarinitiativet ”End the Cage Age”. Regeringen och riksdagen har i sin tur tagit ställning för ”End the Cage Age”, och därmed mot burar, inom livsmedelsindustrin i EU. Tillsammans med ministrar från Tyskland, Nederländerna, Belgien och Danmark har näringsminister Ibrahim Baylan undertecknat en skrivelse till stöd för initiativet. Detta är väldigt bra!

Till skillnad från Tyskland, Nederländerna, Belgien och Danmark har Sverige dock fortfarande inget nationellt beslut om att avveckla burhållning av hönor.

Fortfarande hålls omkring 500 000 hönor i burar inom den svenska äggindustrin. I dessa burar har varje höna omkring ett A4 att röra sig på och kan inte sträcka ut sina vingar. Det är ovärdig djurhållning.

Sverige fick en ny djurskyddslag 2019 som skärper kravet på möjlighet till naturligt beteende. Det är högst tveksamt om burhållning av hönor är förenligt med den nya lagen. Med stöd i den nya djurskyddslagen har regeringen möjlighet att ändra djur­skyddsförordningen, eller ge i uppdrag till Jordbruksverket att meddela föreskrifter, som innebär ett slut för burhållningen av hönor redan nu. På så sätt kan vi tydligt visa övriga EU-länder i ord och handling att vi vill lämna burhållningen av djur bakom oss, både i Sverige och i övriga EU.

EU-kommissionen ska nu presentera ett lagförslag utifrån End the Cage Age under sista kvartalet 2023. Därefter påbörjas EU:s lagstiftningsförfarande som vi vet har en tendens att dra ut på tiden och förslagen riskerar att bli urvattnade. Men i Sverige finns möjligheten att förbjuda burhållning av hönor redan idag.

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)