Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien

Motion 2021/22:1314 av Abraham Halef (S)

av Abraham Halef (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN bör ta initiativ till att den religiösa och etniska mosaiken bevaras i Irak och Syrien och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minoriteters, exempelvis syrianers, assyriers och kaldéers, religions- och övertygelsefrihet bör säkras och att en religionsdialog bör föras mellan olika religiösa och etniska grupper i Irak och Syrien, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är av stor vikt att Sverige via FN uppmärksammar den svåra och utmanande situationen för religiösa och etniska minoriteter i hela Mellanöstern. Särskilt besvärlig är situationen i Irak och Syrien där de som tillhör etniska minoriteter, exempelvis syrianer, assyrier och kaldéer, i åratal varit utsatta för förföljelse.

I och med de radikala extremisternas ingång i Irak och Syrien har situationen för dessa grupper förvärrats och förföljelserna har tagit en ny vändning i form av utdrivning från sina hem, konfiskering av egendom och ständiga hot.

De som tillhör religiösa och etniska minoriteter behöver skydd och likaså behöver de etniska minoriteternas språk och kultur respekteras och bevaras. Det är av yttersta vikt att den religiösa och etniska mosaiken bevaras och att fokus ligger på dialog mellan företrädare för de olika religionerna och etniciteterna.

 

 

Abraham Halef (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)