Kyrkoantikvarisk ersättning

Motion 2021/22:1168 av Magnus Ek (C)

av Magnus Ek (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den kyrkoantikvariska ersättningen bör höjas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska kyrkan förvaltar genom kyrkobyggnaderna och deras kringmiljöer en betydande del av det svenska kulturarvet. Det är ofta månghundraåriga byggnader, konstverk och klenoder som vittnar om vår gemensamma historia, men också levande kulturmiljöer där vi bygger vidare på en rik tradition. När kyrkan skildes från staten bestämdes att staten skulle stötta Svenska kyrkan i fråga om att värna och bevara det kulturarvet genom den kyrkoantikvariska ersättningen. Den täcker inte alla behov men är ett avgörande stöd för att Svenska kyrkan genom stift och församlingar ska ha möjlighet att bevara kulturen för framtiden.

Den kyrkoantikvariska ersättningen har dock inte räknats upp sedan 2010. Behoven minskar dock inte för att ersättningen kvarstår oförändrad. Det är därför hög tid att ersättningen höjs för att täcka både behoven och inflationsökningen.

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare