Se över möjligheten till en sockerskatt

Motion 2021/22:1051 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en sockerskatt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den ökade konsumtionen av socker har gett resultatet att mer än varannan invånare i vårt land lider av övervikt eller fetma. Det är vetenskapligt bevisat att orsaken är att vi i större utsträckning får i oss varor som innehåller tillsatt socker. 

Ett högre pris på produkter som innehåller tillsatt socker skulle få till effekt att dessa varor skulle konsumeras mindre och bidra till ökad folkhälsa och därigenom minska följdsjukdomar som är relaterade och trycket på sjukvården som idag är hårt belastad.

Dagens matförsörjningssystem är ur spel där miljarder av EU-stöd går till att subventionera sockerproduktion som skapar en obalans på marknaden, vilket gör att nyttiga produkter som bland annat grönsaker och fullkornsprodukter missgynnas rent konkurrensmässigt och ett ytterligare skäl till att man ska utreda en sockerskatt. 

Idag är Sverige ett land med stor ojämlikhet när det gäller hälsa. Det visar på att områden som har socioekonomiskt svaga grupper i större utsträckning drabbas av kostrelaterad ohälsa. Lågutbildade löper mycket större risk att drabbas av fetma, högt blodtryck och diabetes än högutbildade. På senare tid har även studie pekat på att en av orsakerna till att cancern drabbar allt fler kan kopplas till den höga konsumtionen av socker, vilket bidrar till stora kostnader för samhället. 

 

 

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)