Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2020/21:1626 av Laila Naraghi m.fl. (S)

av Laila Naraghi m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kärnvapen är det enskilt största hotet mot mänskligheten. Kärnvapenfrågan står nu åter­igen i centrum för internationell debatt.

Tack vare stora ansträngningar har kalla krigets omfattande kärnvapenarsenal rustats ned från rekordnivåerna på upp emot 70 000 kärnvapen till dagens cirka 15 000. Men dagens kärnvapen har mångdubbelt starkare sprängkraft än de atombomber som 1945 fälldes över Hiroshima och Nagasaki. Dagens kärnvapen skulle kunna ödelägga städer med miljoner invånare.

En kärnvapenexplosion skulle ha fruktansvärda humanitära konsekvenser. Det skulle också starta en kedjereaktion som kan resultera i ett kärnvapenkrig med oöverskådliga humanitära konsekvenser.

Kärnvapen är och förblir därför ett ständigt hot mot hela mänskligheten. Parallellt med att Sverige fortsätter arbetet för internationell nedrustning och ett förbud av kärn­vapen är det av största vikt att vi bidrar till avspänning i vår del av världen och att vårt territorium fredas från kärnvapen. Frågan om kärnvapen i Sverige aktualiseras med jäm­na mellanrum, inte minst vid amerikanska flottbesök och i samband med ryska flygning­ar över Östersjön.

Riksdagens alla partier är överens om att kärnvapen inte ska få föras in i vårt land. Kärnvapen har ingen plats här!

Finland har i sin kärnenergilag en tydlig formulering som förbjuder införsel av kärn­vapen till landet: Det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här fram­ställa, inneha och spränga sådana. (4 §). Med hjälp av denna lag har Finland tydliggjort vad som gäller i landet. Detta har bidragit till avspänning i regionen, något som också Sverige har gagnats av.

Sverige bör liksom Finland ha en sådan lagstiftning för att klargöra vår syn på kärn­vapen inom vårt lands gränser och på så vis sända tydliga signaler vad gäller detta både till våra medborgare och till omvärlden. En sådan lag har en naturlig plats i svensk lag­stiftning. Därför bör behovet av ett tillägg i lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, beaktas.

 

 

Laila Naraghi (S)

 

Carina Ohlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Johanna Haraldsson (S)

Magnus Manhammar (S)

Sultan Kayhan (S)

Carina Ödebrink (S)

Björn Petersson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)