Kinnekullebanan

Motion 2019/20:998 av Carina Ohlsson (S)

av Carina Ohlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och modernisering av Kinne­kullebanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Miljövänliga kommunikationer är av mycket stor betydelse för möjligheten till ett livskraftigt näringsliv. Kinnekullebanan är av strategisk betydelse för utvecklingen av Västra Götalands norra delar och är en viktig del av järnvägssystemet i Västra Götaland. Att människor snabbt kan nå exempelvis universitets- och högskoleorter är viktigt för att ge möjligheter till utbildning och kompetensutveckling.

Banan är också viktig för att arbetspendling och resor till kultur och andra aktiviteter inom regionen kan ske på ett miljövänligt sätt. Därför föreslår vi en modernisering av bansystemet.

Satsningar behövs

För att människor ska kunna bo kvar i Skaraborg men jobba i t.ex. Trollhättan, Göteborg eller Örebro krävs ytterligare tågavgångar och förbättringar i kollektiv­trafiken. Men även en förlängning av sträckningen mot Trollhättan skulle med små medel göra en värdefull avlastning på Västra stambanan, som för länge sedan slagit i kapacitetstaket.

Tack vare redan genomförda satsningar på Kinnekullebanan har allt fler upptäckt bygden och det gynnsamma geografiska läget mitt emellan våra storstadsregioner. Med en väl utbyggd infrastruktur för såväl godstrafik som persontrafik nås omvärlden med lätthet och verksamheter kan bedrivas i naturskön miljö.

Dåligt underhållen bana

Det är positivt att Trafikverket i den infrastrukturplan som presenterades våren 2018 har med en satsning på Kinnekullebanan i planerna. Vi utgår dessutom från att banan får del av den rejält ökade potten för järnvägsunderhåll som riksdagen på regeringens förslag beslutat om.

På Trafikverkets hemsida kan du läsa: Banan är oelektrifierad och enkelspårig. Den saknar ATC och fjärrblockering. Standarden på banan är låg och på vissa sträckor är den i mycket dåligt skick. Banan trafikeras av godståg mellan Gårdsjö och Mariestad samt regionala persontåg som har direktförbindelser med Herrljunga, Göteborg och Hallsberg.

Trafikverket planerar att under de närmaste åren utveckla ett nytt trafikstyrnings­system för lågtrafikerade banor, exempelvis Kinnekullebanan.

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen menar att förutsättningarna för en kommande elektrifiering finns och att det inte behöver innebära en kostnad på sikt. Västtrafik kan spara stora belopp eftersom det är mycket dyrare och mer miljö­påverkande att köra dieseltåg än eltåg eller tåg utrustade med annan miljövänlig ny teknik.

Biosfärområde

Kinnekullebanan går igenom ett av Unesco utpekat biosfärområde, Vänerskärgården med Kinnekulle, vilket innebär ett område som pekats ut som modellområde för hållbar utveckling. Inom detta område pågår olika utvecklingsprojekt för att förverkliga hållbar utveckling, där hållbart resande med Kinnekullebanan pekas ut som en viktig del för att göra detta möjligt. Sträckan Lidköping–Mariestad har också röstats fram som Sveriges vackraste tågsträcka.

Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)