Möjligheter till deltidsstudier vid sjukersättning

Motion 2019/20:997 av Johanna Haraldsson (S)

av Johanna Haraldsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna för sjuk­ersättningen bör ses över för att skapa goda förutsättningar att studera på deltid med bibehållen sjukersättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våra socialförsäkringar är viktiga skyddsnät när vi inte kan arbeta. Sjukersättningen är en del av detta skyddsnät. De som bedöms inte kunna arbeta på grund av sjukdom under överskådlig tid kan få denna ersättning. Med många sjukdomstillstånd kan man arbeta eller delta i sysselsättning några timmar i veckan eller kortare perioder. För att kunna få en anställning krävs många gånger utbildning. Då är det beklagligt att reglerna kring sjukersättning inte tar hänsyn till den som vill studera på deltid.

Om du uppbär sjukersättning kan du idag arbeta deltid och få ersättning ur försäkringen på deltid. Men när det kommer till studier så är reglerna annorlunda.

När du har haft sjukersättning i minst ett år kan den vara vilande under tiden du studerar.

Om du studerar blir hela din ersättning vilande oavsett om du studerar på heltid eller deltid. Din sjukersättning kan vara vilande i högst två år. När du studerar kan du söka studiemedel eller annat studiestöd från CSN. Men som sagt, du kan inte för att ta dig vidare i livet och kunna delta på den ordinarie arbetsmarknaden studera på deltid och uppbära ersättning ur försäkringen på deltid.

Om du har fått beslut om sjukersättning före den 1 juli 2008 så har du möjlighet att studera med bibehållen sjukersättning, men om ditt beslut fattades efter den 1 juli 2008 så kan du endast studera med vilande ersättning i högst två år.

För att skapa möjlighet för människor att ta sig vidare och delta på den ordinarie arbetsmarknaden borde reglerna kring sjukersättning och studier ses över. Nuvarande regler skapar inlåsningseffekter; de borde istället gynna den som genom studier vill ta sig vidare till en anställning på hel- eller deltid.

Johanna Haraldsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)