Förebyggande tandvård

Motion 2019/20:990 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att tandvårdssystemet ses över för att närma sig hälso- och sjukvårdens system i syfte att gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har upplevt många jämlikhetsreformer, inte minst i välfärden. På några områden kvarstår dock mycket att göra. Ett sådant område är tandvården. Förebyggande tandvård är oerhört kostnadseffektiv och bidrar dessutom till att förebygga långt fler fall av ohälsa än de som omedelbart syns i mun och käke. I och med att tandvård idag är så kostsam för den enskilde, undviker många vuxna helt enkelt att gå till tandläkaren innan deras tillstånd blir akuta och då ofta mycket dyra och smärtsamma att åtgärda.

Utgångspunkten i svensk välfärd är att den ska ges efter behov, inte utifrån ekono­miska förutsättningar. Ifråga om tandvård är det alltjämt en klassfråga och det är angelä­get att se över möjligheterna att integrera tandvården i en modell som säkrar tandvård utifrån behov, inte plånbok. Dagens system behöver därför ses över för att närma sig hälso- och sjukvårdens system i syfte att gynna en regelbunden och förebyggande tand­vård.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)