Nationell plan för att bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn

Motion 2019/20:982 av Carina Ohlsson (S)

av Carina Ohlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell plan för att bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

One in Five är namnet på den kampanj som startade i Europarådet för att Europas länder tillsammans skulle synliggöra och bekämpa sexuellt våld mot barn. Namnet One in five beror just på att ett utav fem barn i Europa har utsatts för sexuella över­grepp. Tyvärr är siffrorna desamma i Sverige. Vi vet att metoderna är många för att utsätta barn och ungdomar för dessa avskyvärda övergrepp: sexuella övergrepp via nätet, sugardating, komma åt barn via ungdomsorganisationer eller i barnens närhet av förälder, släkting, ledare, lärare eller vän. Vi vet också att barnen nås av grov våldspornografi (sexuella övergrepp) via internet i tidig ålder.

Det rapporteras nu också om att antalet barn som utsätter andra barn för sexuella övergrepp ökar. För att både bekämpa dessa brott och förebygga så att de aldrig sker, så behövs en nationell plan, samordning och strategi.

Initiativ bör ges utrymme och resurser för att initieras av de rättsvårdande myndig­heterna, som arbetar med frågorna, såsom polis och åklagare. De bör samla andra myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer för att tillsammans lägga grunden och intensifiera arbetet för att bekämpa och förebygga dessa vidriga brott och övergrepp mot barn.

Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)