Nationell plan för att bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn

Motion 2019/20:982 av Carina Ohlsson (S)

av Carina Ohlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell plan för att bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

"One in five" är namnet på den kampanj som startade i Europarådet för att Europas länder tillsammans skulle synliggöra och bekämpa sexuellt våld mot barn.  Namnet "One in five" just beroende på att en utav fem barn i Europa har utsatts för sexuella övergrepp. Tyvärr är siffrorna desamma i Sverige. Vi vet att metoderna är många för att utsätta barn och ungdomar för dessa avskyvärda övergrepp.

Sexuella övergrepp vi nätet, "sugardating", komma åt barn via ungdomsorganisationer eller i barnens närhet av förälder, släkting, ledare, lärare eller vän. Vi vet också att barnen nås av grov våldspornografi (sexuella övergrepp) via internet i tidig ålder.

Det rapporteras nu också om att  antalet barn som utsätter andra barn för sexuella övergrepp ökar. För att både bekämpa dessa brott och för att förebygga så att de aldrig sker, så behövs en nationell  plan, samordning och strategi.

Initiativ bör ges utrymme och resurser för att initieras av de rättsvårdande myndigheterna, som arbetar med frågorna, såsom polis och åklagare. De bör samla andra myndigheter, Kommuner. Regioner och civilsamhällets organisationer för att tillsammans lägga grunden och intensifiera arbetet för att bekämpa och förbygga dessa så vidriga brott och övergrepp mot barn.

Carina Ohlsson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)