Ett slutdatum för burarna i den svenska äggindustrin

Motion 2019/20:971 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att sätta ett slutdatum för användningen av burar i äggindustrin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

1988 fick Astrid Lindgren ett löfte i present av den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson. Hönor ska inte längre behöva sitta inlåsta i burar. Det har gått 31 år och ännu har varken Astrid eller hönsen fått utdelning.

Omkring 10 procent, motsvarande cirka 800 000, av alla hönor som lever i den svenska äggindustrin hålls fortfarande i så kallade inredda burar. För att buren ska få kallas inredd ska det finnas ströyta, sittpinne och rede. Upp till 16 hönor får inhysas i buren och varje höna ska ha en yta om minst 600 cm2, alltså mindre än ett A4-ark. På ett så begränsat utrymme är det svårt för hönorna att utöva grundläggande naturliga beteenden såsom att putsa sig och att sträcka på vingar och ben. Studier visar att inred­ningen i form av ströytan och sittpinnen inte fyller sin funktion i det trånga utrymmet (Wall H. [2003] Laying Hens in Furnished Cages Use of Facilities, Exterior Egg Quality and Bird Health. Doktorsavhandling, SLU Uppsala).

Konsumenter och företag har under de senaste åren i allt högre grad aktivt tagit avstånd från burarna till förmån för frigående system. Det är mycket bra. Buräggen återfinns i dag framförallt i blandprodukter och färdigmat som säljs i de stora matvaru­butikerna och på restauranger. Där framgår det inte för konsumenten att ägg från hönor i burar har använts i produkten (Sveriges Konsumenter [2018] De dolda buräggen – en granskning av pasta, pannkakor och majonnäs).

För att fasa ut de sista burarna och se till att burarna inte återintroduceras på den svenska marknaden behövs ett politiskt beslut. Flera andra länder har hunnit före Sverige i denna fråga, såsom Luxemburg och Schweiz som införde ett förbud redan för många år sedan. Även Tyskland och Österrike, liksom flera delstater i USA, har fattat beslut om utfasning av burarna för värphöns. Ett beslut om utfasning även i Sverige skulle ligga i linje med ambitionen med den nya djurskyddslagen, som trädde i kraft i april i år. I den nya lagen ges en tydligare definition av djurens rätt till naturligt beteende och rätt att röra sig obehindrat jämfört med den tidigare skrivningen.

Att bevara burarna är inte en viktig fråga för landsbygden eftersom det idag finns alternativa system för att hålla höns i äggproduktion.

Därför är det hög tid att sätta ett slutdatum för när burarna ska vara borta från den svenska äggindustrin.

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)