Obligatorisk samhällsorientering och sfi

Motion 2019/20:964 av Henrik Vinge m.fl. (SD)

av Henrik Vinge m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk samhällsorientering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna strävar efter att ge samtliga som anländer till Sverige god känne­dom om det svenska samhället, både för deras möjligheter att lära känna det land i vilket de ska vistas och för samhällets möjligheter att utkräva ansvar. Därför förespråkar partiet att det blir obligatoriskt för samtliga som beviljas uppehållstillstånd att delta i samhällsorientering, något som idag endast är ett erbjudande och som endast ges vissa grupper av nyanlända. Vi vill också utveckla utbildningens innehåll så att den ger en bra introduktion till Sverige som land, till livet i Sverige, till praktiska kunskaper gällande skyldigheter, rättigheter och möjligheter såväl som till kännedom om det svenska samhällets kultur, historia och värdegrund. Samhällsorientering ska ske parallellt med, och som ett komplement till, svenskundervisning.

Henrik Vinge (SD)

Magnus Persson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)