Folkmordet 1915

Motion 2019/20:958 av Per Söderlund (SD)

av Per Söderlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna folkmordet 1915 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under folkmordet 1915 och efterföljande år utsattes flera folkslag inom Osmanska riket för fruktansvärda övergrepp. Folkmordet planerades av den dåvarande ledningen för turkiska imperiet och det nybildade Ungturkiska partiet. Syftet var att bilda en homogen stat med ett folk, ett språk och en religion. För att uppnå det ansåg man att man behövde göra sig av med flera ursprungsbefolkningar. Det rörde assyrier, syrianer, kaldéer, pontiska greker och armenier, då man fruktade att dessa skulle alliera sig med västländerna och kräva sina egna självständiga stater.

Folkmordet, även kallat seyfo, ägde rum under åren 1914–1925. Med start under 1914 började man samla in framstående individer av de olika minoriteterna i olika städer och avrätta dem. Under månaderna som gick intensifierades mördandet alltmer. I en del byar och samhällen dödades varenda person av dessa folkgrupper. Det har uppskattats att 75–90 procent av folkgruppen assyrier/syrianer/kaldéer i området utplånades. Några byar som gjorde motstånd lyckades ge skydd till de som kunde ta sig dit.

Seyfo fick långtgående konsekvenser för assyrier/syrianer/kaldéer, pontiska greker och armenier. Den process av nationsbildning som just hade börjat kom av sig i och med att så många intellektuella inom folkgrupperna mördades. Detta bidrog på sikt även till splittring inom folkgrupperna. Assyrier, syrianer och kaldéer hamnade i kläm i kriget mellan turkiska armén och kurdisk gerilla på 1980-talet. Många av dem lämnade Turkiet och flyttade till Sverige, Tyskland och andra länder.

Än idag är de berörda minoriteternas situation svår i deras hemtrakter. I sydöstra Turkiet finns endast några tusen kvar. Från Syrien och Irak tvingades de fly för sina liv när Islamiska statens terrorarmé drog fram. Massmord och förföljelse är fortfarande verklighet för dessa folkgrupper hundra år efter seyfo.

Sveriges riksdag tillkännagav för regeringen den 11 mars 2010 att de borde erkänna folkmordet. Det är skamligt att ingen svensk regering sedan dess har erkänt folkmordet officiellt. Flera andra länder, däribland Armenien, Nederländerna, Tjeckien, Österrike och Vatikanen, likväl som ett antal delstater har officiellt erkänt folkmordet. Sverige bör inte vara sämre. Regeringen bör därför erkänna folkmordet 1915.

Per Söderlund (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)