Utbetalningar från välfärdssystemen

Motion 2019/20:941 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ för att minimera felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen genom återkommande uppföljning och informationsinsatser till de sökande och arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga initiativ för att underlätta för de återbetalningsskyldiga som uppenbarligen gjort oavsiktliga fel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avsiktliga fel från de sökande bedöms vara en stor andel av de felaktiga utbetalningarna. Många gånger kan de avsiktliga felen utgöra bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen. Felaktigt utbetalda ersättningar ska återbetalas om de har orsakats av sökanden. Det gäller även den som fått ersättningen men inte har orsakat den felaktiga utbetalningen men har insett eller skäligen borde ha insett att utbetalningen skett felaktigt.

Felaktiga utbetalningar kan också bero på oavsiktliga fel från den sökande. Man kan t.ex. ha glömt att anmäla ändrad inkomstuppgift eller att meddela andra ändrade för­hållanden eller ha missförstått hur ansökan ska fyllas i. När det handlar om oavsiktliga fel från de sökande kan frågan om återbetalning bli mycket komplicerad då det alltför ofta handlar om stora summor, kanske hundratusentals kronor, som ska återbetalas av personer som har mycket små möjligheter till detta eftersom man t.ex. har eller har haft sjukersättning. Detta är naturligtvis ett dråpslag för den enskilde som hamnar i en helt hopplös ekonomisk situation men det visar även på att välfärdssystemen inte tar hänsyn till människors olika förmåga att ta till sig information.

Den som drabbats av varaktig sjukdom och inte kan jobba ska ha en trygg ekonomisk situation. Regeringen bör därför ta initiativ för att minimera felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen genom återkommande uppföljning och informationsinsatser till de sökande och arbetsgivare.

Regeringen bör även överväga initiativ för att underlätta för de återbetalnings­skyldiga som uppenbarligen gjort oavsiktliga fel.

Patrik Engström (S)

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)