Förebyggande socialt arbete

Motion 2019/20:939 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nödvändigheten av att prioritera det förebyggande sociala arbetet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det förebyggande sociala arbetet har under lång tid prioriterats alldeles för lågt. Det borde vara tvärtom. Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt, och med rätt insatser i rätt tid kan man spara onödigt lidande, bygga hopp och främja utveckling i ett samhälle. Det är alltför vanligt att kommunerna av besparingsskäl drar ner på det uppsökande sociala arbetet som till exempel fältassistenter, fritidsgårdar och ungdomsrådgivare. Den mycket uppskattade funktionen ”ungdomspoliser” prioriteras heller inte i alla regioner och kommuner, en funktion som många gånger stärkt känslan av närhet och trygghet till vårt gemensamma och som varit en del i samverkan mellan socialtjänst och Polismyndigheten.

Socialtjänsten måste garanteras tillräckliga resurser för att kunna arbeta uppsökande med de alltför många ungdomar som känner utanförskap och hopplöshet. De behöver också resurser för att kunna arbeta långsiktigt och stöttande i barnens och ungdomarnas vardag. Det är svårt att i dagsläget ställa krav på nivån av det sociala arbetet; det är heller inte lagstyrt eller tvingande. Många inser nyttan men har svårt att prioritera verksamheterna. Här behöver man se över hur man kan verka för att garantera att ett adekvat socialt arbete görs förutsättningslöst.

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)