Undersköterskor inom äldreomsorgen

Motion 2019/20:938 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn för att förbättra förutsättningarna för dem som arbetar inom äldreomsorgen att utvecklas i sitt yrke och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De som idag bor på landets äldreboenden är samma personer som lagt grunden för det unika välfärdsland som Sverige idag är. Dessa hjältar, som genom hårt arbete och strävan, byggt vårt land förtjänar en vård och omsorg av världsklass på ålderns höst.

Det är dels en fråga om rena resurser, och på den punkten är det utmärkt att den socialdemokratisk ledda regeringen genom Januariavtalet har sett till att säkra stora, nödvändiga tillskott till landets kommuner och landsting. Det är också bra att regeringen under förra mandatperioden sjösatte en utredning som ser över hur undersköterskor kan ges högre yrkesstatus – genom att göra yrket till ett legitimationsyrke.  

Men bortom frågan om välfärdens finansiering och yrkeslegitimation finns även andra viktiga parametrar att ha i åtanke när det kommer till att förbättra dagens äldreomsorg. Den som jobbar inom svensk omsorg måste ges goda utvecklingsmöjligheter inom sitt yrke, inte minst i takt med att arbetet blir alltmer komplext av de facto att många äldre med omsorgsbehov idag också är multisjuka. Bättre arbetsmiljö, fler kollegor och tid för introduktion och kompetensutveckling.

Vi behöver enkelt sammanfattat få till en översyn kring hur vi ger dem som jobbar inom svensk äldreomsorg bättre möjligheter att utvecklas i sitt yrke – detta både för personalens och brukarnas bästa.

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)