Skrotbilspremie

Motion 2019/20:937 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S)

av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för en skrotningspremie för personbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har tidigare i något olika tappningar haft en skrotningspremie för personbilar. Denna upphörde 2007 och ersattes av producentansvar. Ett i grunden rimligt beslut. Problemet är att det så här långt inte fungerar som tänkt i praktiken.

En rundresa på svensk landsbygd och i Sveriges glesare befolkade delar visar tyvärr på detta. Ett ökande antal skrotbilar är såväl ett miljö- som nedskräpningsproblem. Det har bl.a. lett till att vissa kommuner nu utfärdar ”amnestiliknande villkor” för att få bort horder av skrotbilar. Detta görs med kommunala medel, förståeligt, men inte ett rimligt sätt att använda kommunala skattemedel.

I takt med de satsningar som gjorts på bl.a. att förnya den svenska fordonsflottan, miljöbilspremie och bonus–malus kommer problemet förhoppningsvis på sikt att minska, om det kan förstärkas med ett än tydligare producentansvar.

Vad som nu behövs är en temporär satsning på en skrotbilspremie som effektivt kan bidra till att röja upp svensk landsbygd från ett såväl miljö- som nedskräpningsproblem. Premien ska finansieras inom sektorn.

Ingemar Nilsson (S)

Malin Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)