Mer flexibla yrkesutbildningar för att stärka kompetensförsörjningen

Motion 2019/20:935 av Åsa Eriksson (S)

av Åsa Eriksson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler flexibla och situationsanpassade utbildningar för att stärka kompetensförsörjningen inom industrin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och Västmanland står sig väl i den globala konkurrensen men tillväxt och jobbskapande hämmas av att arbetsgivarna ofta inte hittar rätt kompetens. För att bibehålla vår konkurrenskraft är det viktigt att samhället och näringslivet klarar av struktur­omvandlingen. Vi ser att automatisering och robotisering är helt centralt för att även fortsatt stå starka i den allt hårdare konkurrensen.

I Västmanland spås 1100 anställningar utebli för att arbetsgivaren inte hittar en person med rätt utbildning. Det händer att företag får tacka nej till order på grund av kompetensbrist, vilket på sikt kan hämma tillväxten och den svenska ekonomin. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort stora och viktiga satsningar på utbild­ningssystemet och ändå är det alldeles för få redan anställda som vidareutbildar sig för morgondagens behov.

Kompetensförsörjningssystemet behöver möta arbetsgivarnas behov och främja industrins långsiktiga utveckling. Flera arbetsgivare säger att de inte kan avvara personal i flera månader för att de ska vidareutbildas eftersom de behövs i produktionen. Därför behöver systemet med tex YH-utbildningar och högskolekurser göras mer flexibelt så att redan anställda kan kombinera nödvändiga studier med att fortsätta arbeta.

Sverige ska konkurrera med hög kompetens och effektivitet istället för låga löner och dåliga villkor. Situationsanpassade utbildningar på olika nivåer är en av nycklarna för att lyckas ställa om till morgondagens arbetsliv och kunna försörja industrin med den kompetens som krävs.

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)