Stöd till tandhälsa

Motion 2019/20:929 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en informationskampanj om stöd till tandvård och en genomlysning av möjligheterna att införa högkostnadsskydd för tandvård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En god mun- och tandhälsa är viktigt för livskvalitén. Munnen och tänderna är laddade med signaler om social status och ekonomi. Dåliga tänder är en klassfråga. Socialstyrelsen har konstaterat att personer med högre inkomster har bättre tandhälsa än personer med lägre inkomster och att sambandet ökar med stigande ålder. Det är även välkänt att vi har många pensionärer med låg inkomst, särskilt kvinnor.

Men en god tandhälsa är också viktig för näringsintag, för att undvika undernäring samt för att undvika sjukdomar. Att hälsostatusen i munnen påverkar den övriga hälsan är väl belagd och det finns forskning som visar på samband med sjuka tänder och demens. Vi blir allt äldre, och ett långt liv har ökat belastningen på tänderna samtidigt som motståndskraften minskar med åren. Äldre personer har i större utsträckning än tidigare generationer kvar sina egna tänder. Det blir då vanligare med lagningar och reparationer, och dessa måste underhållas. Vidare tillkommer broar och inplantat. Dessa behov är mycket kostsamma, men det nuvarande tandvårdssystemet tar inte hänsyn till detta. Den fria prissättningen på tandvård har gjort tandläkarbesöket till en dyr affär. Det är inte rimligt att äldre måste välja mellan tandvård och andra nödvändiga livs­utgifter.

Det finns flera olika stöd för tandhälsan men tyvärr är det inte speciellt känt hos allmänheten. Därför behöver ansvariga myndigheter få i uppdrag att informera om vilka stöd som finns. Eftersom tänderna tillhör kroppen bör det utredas vad det skulle


innebära om man inför ett högkostnadsskydd för tandvård precis som det finns inom hälso- och sjukvård.

Patrik Engström (S)

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)